השקעות

"ריבית דריבית היא הפלא השמיני בתבל. מי שמבין זאת, מרוויח. מי שלא – משלם."- אלברט איינשטיין

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

רקע: בשנת 2012 אושר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שמטרתו להגדיל אטרקטיביות החיסכון באמצעות קופות הגמל. תיקון 190 מטרתו לעודד אזרחים ואת הגמלאים בפרט להפקיד את הכספים שחסכו לאורך השנים לקופת גמל וליהנות מהאפשרות למשוך* את החיסכון בכל עת.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מייצר כלי נוסף לחסכון בעיקר לגמלאים.

בקופות הגמל הנ"ל ניתן לבצע הפקדה חד פעמית או הפקדה שוטפת לקופת הגמל, ולמשוך את הכספים כאנונה חודשית או במשיכה חד פעמית וליהנות מהטבות מס בעת משיכת הכספים.

מה יתן לי תיקון 190?

תוכלו למשוך את הסכום שהצטבר בקופה (מעל גיל 60) בצורת קצבה או במשיכת סכום חד פעמי כאשר תשלום המס על הרווחים מופחת בגובה 15% בלבד על הרווח הנומינלי. לעומת בשאר מכשירי החסכון 25% מס ריאלי על הרווחים.


יחד עם זאת34,848 ש"ח (נכון לשנת המס 2019) מסך ההפקדה מוגדר כפנסיוני "קצבתי" וממוסה באופן שונה. ניתן להותיר סכום זה למוטבים הפטור ממס רווחי הון . ולאור כך צריך להבחן האם מתאים לכל משקיע הסכום ותקופת ההשקעה שבו החוסך מעוניין.

היתרונות של השקעה בקופת גמל בתיקון 190?

מעבר בין מסלולי השקעה  -ניתן לעבור בין מסלולי חסכון. ללא צורך בתשלום מס, מאחר ופעולה זו אינה נחשבת פעולת  מכירה או קניה.

מיסוי מופחת – מס של 15% על הרווחים הנומינליים (במקום 25% על הרווחים הריאליים כפי שנהוג במכשירי השקעה אחרים). הטבה אדירה בסביבת אינפלציה נמוכה.

דמי ניהול – דמי ניהול של קופות גמל אשר נמוכים ביחס אפיקי השקעה אחרים.

מוטבים יכולת למנות מוטבים, בעת מקרה מוות תעבור הפוליסה למוטב שהוגדר. 

קרן השתלמות

שכירהיא קופת חיסכון לעובדים המשמשת כיום כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני של שש שנים. ההפרשות בד"כ הן 2.5% עובד, 7.5% הפרשות מעסיק

עצמאיהפקדות לקרן השתלמות לעצמאים בגובה של עד 4.5% מההכנסה החייבת הכנסות פחות הוצאות מוכרות) עד 18,960 ₪ בשנה ,נכון ל-2022) יוכרו כהוצאה מוכרת לצורך הטבות מס הכנסה.

יתרונות קרן השתלמות

מעבר בין מסלולי השקעה  –ניתן לעבור בין מסלולי חסכון. ללא צורך בתשלום מס, מאחר ופעולה זו אינה נחשבת פעולת  מכירה או קניה.

ללא מיסוי מופחת – רווחים שנצברו בקרן יהיו פטורים ממס רווחי הון אם הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על 18,960 (נכון ל-2022) והכספים נמשכו לאחר 6 שנות ותק.

דמי ניהול – דמי ניהול של קרנות השתלמות נמוכים ביחס אפיקי השקעה אחרים.

מוטבים יכולת למנות מוטבים, בעת מקרה מוות תעבור הפוליסה למוטב שהוגדר. 

הלוואותחוסכים בקרנות השתלמות יכולים לקבל הלוואות בריביות נמוכות ובתנאי החזרה נוחים יותר ביחס למשק.

קופת גמל​

כלי חיסכון פנסיוני לטווח ארוך ובינוני, מיועד בעיקר לחסכון לגיל פרישה.

ייעודו תשלום קצבה לאחר יציאה לפנסיה. 

החל משנת 2003 פועלות קופות גמל במסלולים שונים, שמותאמים לצרכי הלקוחות, על פי תמהיל השקעות, רמת סיכון וטווח החיסכון הרצוי. 

בקופת הגמל מופקדים כספים על ידי העובד והמעביד.

 כספים שהופקדו לקופות גמל לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה כעבור 15 שנה מתאריך פתיחת קופות גמל. החל משנת 2006, הוחלט כי כספים שהופקדו לקופות גמל ניתנים למשיכה מגיל 60 בלבד. משיכת כספים מקופות גמל לפני מועדם אינה מומלצת וכרוכה בתשלום מס בשיעור 35%.

החל מינואר 2008, כל ההפקדות שיבוצעו לקופת הגמל מעניקות לחוסך קצבה חודשית לכל החיים, ולא ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי. יחד עם זאת כספים שנצברו בקופה עד ל2008, יתאפשרו למשיכה הונית.

יתרונות קרן קופת גמל

מעבר בין מסלולי השקעה  –ניתן לעבור בין מסלולי חסכון. ללא צורך בתשלום מס, מאחר ופעולה זו אינה נחשבת פעולת  מכירה או קניה.

דמי ניהול – דמי ניהול של קרנות השתלמות נמוכים ביחס אפיקי השקעה אחרים.

מוטבים יכולת למנות מוטבים, בעת מקרה מוות תעבור הפוליסה למוטב שהוגדר. 

הלוואותחוסכים בקרנות השתלמות יכולים לקבל הלוואות בריביות נמוכות ובתנאי החזרה נוחים יותר ביחס למשק.

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה, נועדה לעודד את הציבור להגדיל את החיסכון האישי והפנסיוני שלו .

גמל להשקעה יושב תחת הקטגוריה של קופות גמלמדובר במוצר השקעה לטווח קצר עד ארוך, הנזיל בכל רגע בכפוף לתשלום מס רווח הון בגובה 25% על הרווח הריאלי שהצטבר מעבר לסכום המקורי שהופקד, וללא קנסות משיכה או יציאה.

למוצר הטבות גדולות שהופכות אותו למוצר אטרקטיבי הנזילות, הגמישות ומעבר בין מסלולים (שלא נחשב לארוע מס), הטבות מס נוספות ועוד.

בנוסף אם יחליט החוסך למשוך את הכסף בצורת קצבה לאחר גיל הפרישה ייהנה מפטור ממס על הרווחים שהצטברו בקופה וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה.

בקופת הגמל להשקעה ניתן להפקיד עד 72,616 ₪ בכל שנה בהפקדות חודשיות או בהפקדה חד פעמית.

פוליסת חיסכון

פוליסות החיסכון יעודם השקעות כספים נזילים "הוניים" ומתאימות לכל טווח זמן ומטרה.
ניתן להפקיד לפוליסה הפקדות חודשיות והפקדות חד פעמיות. 

פוליסת חסכון מנוהל תחת פוליסת ביטוח, ומאפשר להשקיע כסף דרך חברת הביטוח ללא הגבלת סכום ולקבל דחייה בתשלום מס רווחי הון עד למשיכת הכספים. 
בעת משיכת כספים יש מס רווחי הון של 25% (על רווח בלבד).

ניהול הכספים מתבצע בחברות ביטוח שבהם ששומרות על רף שקיפות גבוה במיוחד.

התאמה למגוון הלקוחות- התאמה מרבית לכל סוגי הלקוחות- שכירים, עצמאיים, פרטיים ומעסיקים, החוסכים עבור עובדיהם.

נזילות- ניתן למשוך את כספי החסכון שנצברו בכל עת. תהליך משיכת הכסף אורך מספר ימים מרגע הגשת הבקשה וניתן למשוך רק חלק מן החיסכון. 

מיסוי – תשלום המס מתבצע רק לגבי הרווחים, במועד משיכת הכספים.

מעבר בין מסלולי השקעה  -ניתן לעבור בין מסלולי חסכון. ללא צורך בתשלום מס, מאחר ופעולה זו אינה נחשבת פעולת  מכירה או קניה.

דמי ניהול ועלויות  מעבר לדמי הניהול הנמוכים יחסית מול השקעה באפיקים אחרים, אין עלויות נוספות כגון: דמי מכירה וקניה ודמי משמרת שנתיים, שיעור הוספה או דמי נאמן .

מוטבים יכולת למנות מוטבים, בעת מקרה מוות תעבור הפוליסה למוטב שהוגדר

רוצים לתאם איתנו פגישה או לשאול שאלה?

ניתן גם להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

דילוג לתוכן